ZER GARA GU?

HERRI GORRI Euskal Herrian erreferente komunista baten beharrari erantzun politiko eta antolakuntzazkoa da.

Joera eta istorio militante ezberdinetatik gentozen komunista talde batek, Euskal Nazio Askapen Mugimenduari lotuak gehienak, eraldatze sozialistarako proiektu estrategiko batean biltzea erabaki genuen, zeinetan Euskal Herri Langilea bere autodeterminazioaren subjektua den.

Politikoki zein ekonomikoki subirano den Euskal Herria, Zazpi Herrialdeek osatua, sozialismoranzko eraldatze ekonomiko eta politikorako programa baten inguruan batzen den Euskal Herri Langilearen emaitza da, egun zatiketa politiko, ideologiko eta lurraldezkoa pairatzen duenak, kapitalaren eta honen antolakunde politiko, sozial eta Estatalen aurrean indar korrelazioa eraldatuz Euskal Herri Langilearen berezko antolakundeak sortzearen bidez.

HERRI GORRIk funtsezko eta lehentasunezko helburutzat du klase erreferente baten sorrera, independentea, Marxista-Leninista, EUSKAL HERRIKO ALDERDI KOMUNISTAREN geroko sorrerarako bateratze gune bezala, langile klasearen burujabetze sozialistaren borrokaren antolakunde zentral eta zentralizatzaile bezala.

HERRI GORRIk Euskal Herriko subiranotasuna eta independentzia programa estrategiko Marxista-Leninista baten atal bezala definitzen du, haustura demokratikorako baldintzak sortzeko helburuarekin, zeinetan sozialismorako trantsizio programa Europar Batasunaren eta frantses eta espainiar Estatuen markoekiko hausturarako premisa den.

Horregatik, Euskal Herriko askapen mugimendua kualitatiboki ezberdinak diren bi fasetan definitzen du HERRI GORRIk.

Haietako lehenengoak, AKUMULAZIO ESTRATEGIKO ETA BERRANTOLAKETA bezala definitzen denak, erreferente komunistaren sorrera eta interbentzio politiko eta ideologikorako ildo bat herri mugimendu eta sindikalean mahaigaineratzen du, borrokak batuz eta Euskal Herri Langilearen barnean indar korrelazioa eraldatzeko masa kritikoa sortuz nazionalismoaren, erreformismoaren eta oportunismoaren aurrean. Euskal Herri Langileak ezin dio bere autodeterminazioari ezta bere askapenaren zerbitzura dauden antolakundeak sortzeari uko egin. Euskal Herri Langilea gara, ez gara herria bakarrik, ez gara Euskal Herria Estatuen aurrean, kapitalismoaren, inperialismoaren eta patriarkatuaren aurrean baizik.

Ezarritako boterearekiko alternatiboa izateko kontzientzia eta antolaketa duen Euskal Herri Langileak bakarrik egin diezaioke aurre sistemarekiko hausturari eta esplotazioak eta kapitalismoaren zapalketak sortutako egoerei.

Bigarren fasea HAUSTURA ETA BOTERE POLITIKOAGATIKO BORROKA liteke; boterea ezik dena da ilusioa, eta Euskal Herri Langileak, antolatua eta beharrezkoa duen autodeterminazio sozialistaz kontziente, jasan duen esplotazio eta opresioari erantzuna emateko, azpiratze marko Estatalekiko eta Europar Batasunarekiko hausturari aurre egingo dio. Ez dago fronte nazionalentzako lekurik, ez dago kapitalaren mugimenduei leku utzi beharrik, pobreziak, pribazioak, eskubide eta askatasun ezak gizarte eredu ezberdin bat bultzatzeko beharra ezartzen diotelako Euskal Herri Langileari.

Euskal Herri Langilea gara, Euskal Herriko historia gara, baina sozialismoaren oraina eta geroa gara. Abertzaleak eta komunistak gara, eta klase eta esplotazio gabeko Euskal Herri batekin pentsatzen dugu.

HERRI GORRI, 2014ko abendua.

HERRI GORRI es la respuesta política y organizativa, a la necesidad de un referente comunista en Euskal Herria.

Procedentes de diversas tendencias y de distintas historias militantes, un grupo de comunistas predominantemente ligados al Movimiento de Liberación Nacional Vasco, decidimos confluir en torno a un proyecto estratégico de transformación socialista, en el que el Pueblo Trabajador Vasco sea sujeto de su propia autodeterminación.

Una Euskal Herria política y económicamente soberana, constituida por los Siete Herrialdes, es el resultado de la unidad del Pueblo Trabajador Vasco, sometido hoy a una fragmentación política , ideológica y territorial, en torno a un programa de transformación económica y política hacia el socialismo, transformando las correlaciones de fuerzas frente al capital y sus organizaciones políticas, sociales y estatales, mediante la creación de organizaciones propias del Pueblo Trabajador Vasco.

HERRI GORRI define como objetivo prioritario y fundamental, la construcción de un referente de clase, independiente, marxista-leninista, como espacio de convergencia para la futura creación del PARTIDO COMUNISTA DE EUSKAL HERRIA, como organización central y centralizadora de la lucha de la clase trabajadora por su emancipación socialista.

HERRI GORRI, define la soberanía y la independencia de Euskal Herria, como parte de un programa estratégico marxista-leninista, con el objetivo de crear las condiciones para una ruptura democrática, en la que el programa de transición hacia el socialismo, sea la premisa de una ruptura con el marco de los estados español y francés y de la Unión Europea.

Por ello, HERRI GORRI define el movimiento de liberación nacional de Euskal Herria, como una estrategia que comprende dos fases cualitativamente diferenciadas.

La primera de ellas, definida como de ACUMULACION ESTRATEGICA Y DE REORGANIZACION, plantea la construcción del referente comunista y una línea de intervención política e ideológica en el movimiento popular y el movimiento sindical, unificando luchas y creando una masa crítica para transformar las correlaciones de fuerzas en el seno del Pueblo Trabajador Vasco, frente al nacionalismo, el reformismo y el oportunismo. El Pueblo Trabajador Vasco, no puede renunciar a su autodeterminación, ni a desarrollar organizaciones al servicio de su liberación como clase. Somos Pueblo Trabajador Vasco, no somos pueblo sin más; no somos Euskal Herria frente a los estados, sino frente al capitalismo, el imperialismo y el patriarcado.

Sólo un Pueblo Trabajador Vasco organizado y con conciencia de ser alternativa al poder establecido, afrontará con garantías una ruptura con el sistema y podrá dar respuesta a las situaciones generadas por la explotación y la opresión del capitalismo.

La segunda fase, implica una FASE DE RUPTURA Y LUCHA POR EL PODER POLITICO; salvo el poder, todo es ilusión, y el Pueblo Trabajador Vasco, organizado y consciente de su necesaria autodeterminación socialista, afrontará una ruptura con los marcos de dominación estatales y de la Unión Europea, para dar respuesta a la explotación y opresión a la que ha sido sometido. No hay lugar para frentes nacionales, no hay lugar para dejar espacios de maniobra al capital, pues la pobreza, la privación, la ausencia de derechos y libertades, imponen al Pueblo Trabajador Vasco la necesidad de impulsar un modelo de sociedad alternativo.

Somos Pueblo Trabajador Vasco, somos historia de Euskal Herria, pero sobretodo somos presente y futuro socialista. Somos aberzales y comunistas y nuestro futuro es en una Euskal Herria sin clases y sin explotación.

HERRI GORRI, diciembre 2014

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s