COMUNICADO Nº4-AGIRIA

hg1 copia

EUSKERA

Herri Gorriren finkatzerako bost hilabete hauek, funtsean, gure erreferentziazko marko teoriko-ideologikoa aurkezteko eta gure ildo politikoaren egitura eta oinarri orokorrak ezartzeko balio izan digute.

Herri Gorri bateratze prozesu konplexua izan da, hasierako eztabaiden erreferentzia puntuak hurrengoak izan zirelarik:

  1. Euskal Herrian independentzia politiko eta organikoa duen erreferente komunista bat sortzeko beharra, bertan bilduko ziren talde, kolektibo eta banakoen bateratzerako puntu bezala, Herri Gorri barne.

  2. Sorturen ildo politikoari kritika, oportunismoari, erreformismoari eta nazionalismoari batez ere, bere politikaren ardatz bezala.

  3. Klase borrokaren marko autonomo eta nazionalaren onarpenetik abiatuz, Euskal Herriko erreferente komunistak kanpoko antolakunde iraultzaileekin aliantzak definitu behar zituen, internazionalismo proletariotik, nazioen autodeterminaziorako eskubidetik eta, batez ere, independentzia organikotik.

Herri Gorriren sortze prozesuan bi joera inplizitu eta kontra-esankor izan dira, baina Herri Gorrik agerraldi publikoa egin arte bizikidetza baketsua izan da, eztabaida batzuen egite esplizitua saihestuz eta elkarren arteko zintzotasuna mantenduz. Bi joera ezberdinek erreferentziazko puntu berdinetatik abiatu izanagatik ere, oinarri ezberdinetatik garatu zituzten, ondorio ezberdinetara helduz, zeinak ezin ziren kudeatuak izan, ez antolakuntza proiektu berdinean mantendu.

Joeretako batek Ezker Abertzalearen berreraikitzerako puntu politiko-organiko bezala erabili nahi zuen Herri Gorri, hots, “mahaiaren laugarren hanka” izan nahi zuen Ernai, Sortu eta LABekin batera, inguruabar berrira egokituz. Joera honek Herri Gorri Ezker Abertzalearenganako kritikoak ziren sektoreen bilgune izatea nahi zuen, zeinetan Sorturen gaineko kritika azken honen Independentzia eta Sozialismoa helburuenganako hausturatik, instituzionalizazio politikotik eta sektore burgesekin aliantzak egitetik eratortzen zen.

Beste joerak Herri Gorri Euskal Herriko erreferente komunista sortzeko oinarrizko beharra ikusten zuen antolakunde marxista-leninista bezala egituratu nahi zuen, non klase batasuna, kapitala- lana kontraesanaren izaera funtsezkoaz jabeturik, berebizikoa den nazionalismo iraultzailearen ardatzaren aurkaritzan, zeinetan independentismoak sozialismoa azpiratzen duen.

Lehenbiziko sektore edo joerak Herri Gorri utzi zuen, bere jaiotza ia ukatuz, antolakuntza egoera ahul batetik jaio baitzen. Halere, militante talde batek jarraitzea erabaki zuen. Lehenengo momentutik legitimotzat hartu genuen beste kideek proiektua uztea, ez baitzen hauen nahietara egokitzen. Are gehiago, ildo desberdinak izan arren, Herri Gorrik zein proiektua utzi zutenek, uste genuen posizio eta planteamendu ez antagonikoak izan genitzakeela eta, etorkizunean, bidean berriz aurkitzeko “kondenaturik” gintezkeela.

Orduan hasi ziren lehenbiziko erasoak. Blogaren sortzearekin eta “Zer gara gu?” publikatzearekin bat kritikak hasi ziren, eta ez politikoak, ideologikoak edo teorikoak zehazki. Herri Gorrik uste dugu eztabaidagunera eraman gaituztenean, konfrontazio politiko eta teorikora, zintzotasunez, errespetuz eta modu eraikitzailean erantzun dugula. Erasoak ordea beste mota batekoak ziren. Herri Gorri Red Rojaren “sukurtsal” bezala aurkeztean oinarritzen ziren, Herri Gorri “estatalistaz” akusatzeko, horrek Red Roja bera ere mintzea ekarri arren.

Banako konkretuek, haiek egin zuten aurkaritzan guk ez ditugu hauen izen, ez jatorri organikoa aipatuko, “troll” gisara jarduten hasi ziren blog determinatu batzuetan eta espainiar Estatuko eta nazioen beste erakunde batzuei begira. Gure harritzerako, Andaluziako antolakunde baten blogean “Zer gara gu?” argitaratu zen, eta,argitalpenean bertan, Herri Gorri Red Rojaren Euskal Herriko sekzioa zela aipatzen zen. “Troll” hauen harremana Andaluziako pertsona zehatz batzuekin “argibide” horren izana azaltzen zuten, zeintzuk Red Rojaren aurkaritzan diren.

Laster konturatu ginen antolakundea ondoratzeko saiakera bat zela, bere ahulezia puntu handienean zegoenean, Herri Gorri desatsegina baitzitzaien. Sektore askok nahiko zuketen Herri Gorri nazionalismoaren, galtzailetasunaren eta oportunismoaren eremuan mantendu izana, komunistatzat haien burua duten Euskal Herriko beste kolektibo batzuk bezala. Hala izango ez zela ikusita, Herri Gorri deslegitimatzen saiatu ziren azpijoko eta gezurren bitartez eta ez eztabaida politikoaren bidez.

Herri Gorrin egoera baloratu genuen. Nahiz eta Euskal Herria Sozialista blogean, gure artikulu askoren argitaratzea eskertzen diogunari, esandako “troll” horiek hainbat, e-mail, izen, leku, egoera aipatu, beste egoera batean Estatuko indar errepresiboekin kolaboratzearen akusazioa zitekeena. Honen aurrean Herri Gorrik komunikatu bat argitaratu genuen , gure lehenengo komunikatua, non ez ginela inoren sukurtsal, ez Ezker Abertzalearen korronte kritiko bat azalduz. Ez zen nahikoa ordea. Haien egite atzerakoi eta iraultza aurkakoan jarraitu zuten, Red Roja bezalako antolakunde bat zipriztindu arren, azken honen Euskal Herriarenganako eta Euskal Herriko iraultzaileenganako konpromisoa zalantzaezina dena. Ezker Abertzaleko nazionalista kulturalista orok, nahiz eta gogo txarrez, onartuko luke antolakunde horren papera europar hauteskundeetarako hautagaitza baten, eta aipatuko ez ditugun beste batzuen, sorreran.

Salatarien eta kolaboratzaileen jardun ohikoa hartu duten mertzenario eta, ziurrenik, antikomunista hauek etekina lortuko zuten dinamika batean ez erortzearren Herri Gorrik jarrera ia estoikoa hartu genuen, pertsona, antolakunde eta Euskal Herriko kausa komunistari egiten ari zioten minaren arren.

Modu errepikakorrean, blogetako iruzkin eta sarreren bidez, mertzenario hauek haien jarduna jarraitzen zuten, Herri Gorriren mugimendu orori adi, ahal zutenean Red Rojaren sukurtsal izatearen, gezurretan aritzearen, estatalistak izatearen eta abar luze baten akusazioekin.

Ez dago dudarik dinamika honek jende asko Herri Gorritik aldentzea ekarri zuela, hala nola Red Roja bera deslegitimatzea. Estatu espainiarrari begira posizionamendurik ez egiteko hautua hartu genuen egoera honetan, akats bat burutu genuela argi daukagu orain.

Kimetz eta Reconstrucción Comunista antolakundeekin izandako eztabaidak izan ziren Klase borrokaren marko nazional eta autonomoan barneraturik jarraitu ezin genuela ondorioztatzera eraman gintuenak. Ezin ginen gaiztakeriaz eta azpijokoz elementu antikomunista hauek egiten zizkiguten kritikek mugatuak izan, oso ezagunak direnak haien jardun, nazionalista, oportunista eta “entristagatik”.

Halere, komunikatu hau argitaratzera eraman gaituenak antolakundearen blogera heldutako komentario bat izan zen Telefónica-Movistar gatazkaren inguruko posizioamenduaren gaineko sarreran. Gure posizionamendua Red Rojak argitaratutakoaren kopia izatea leporatzen zitzaigun, azalpenak eskatuz. Ezin zitekeen, nahikoa zen. Ezin bagenuen enpresa horretako langileei gure babesa azaleratu sarean eskura genituen informazio eta datuekin, zer zitekeen hurrengoa?

Horregatik, Herri Gorrik beharrezkoa ikusi du momentu honetan, eta gai hau berriro tratatu behar ez izatearen nahiarekin, hurrengo azalpenak igortzea:

  1. Red Rojak Herri Gorrirekin hartu zuen harremana bere jaiotzaren ostean, antolakunde horrek Euskal Herriko mugimendu iraultzailearekin harreman nabarmena izan baitu eta Euskal Herriko dinamika politikoa hurbiletik jarraitzen du, betiere internazionalismo proletariotik eta antolakunde eta ildo politikoenganako errespetutik. Logikoki, Sorturekin kritikoa den ildo bat duen antolakunde komunista baten sorrera ezin zitekeen beste antolakunde komunista batentzako ezerezean gelditu.
  2. Estatuko beste erakundeekin harremanak ezartzeko eta hauek eraikitzaileak izateko, delarik eztabaidatik edo gai konkretuen gaineko kolaborazioa, ildo marxista-leninista jarraitzea eta, funtsezkoa dena, autodeterminazioaren eta bereizketa eskubideen gaineko posizio kontsekuentea jarraitzea da. Zentzu honetan, Red Rojak zein Reconstrucción Comunistak oinarri hauek jarraitzen dituzte. Horregatik, ekintza marko “estatalistari” dagokionaren arren, Herri Gorri burkideen arteko harremanak ezartzeko disposizioan da, direlarik Estatu mailakoak zien nazio mailakoak. Era berean, logika honi jarraiki, ez dugu harremanik izango komunistak definitzen diren baina oportunismoaren eta nazionalismoaren eremuan mugitzen diren Euskal Herriko antolakundeekin.
  3. Puntu honetan autokritikoak izan behar dugu gezurrak eta salaketak kudeatzerako orduan, gure isiltasunak ez baititu elementu hauen argumentu faltsuak indartu. Ondorioz Red Rojarekin harremana izateari uko egin genion, internazionalismo proletariotik, bagenekielako Red Rojari egindako edozein izendapen edo balorazio gure aurka erabilia izango zela. Akats bat izan zen noski, gure isiltasunak pertsonaia hauek Herri Gorriren aurkako ildoa jarraitzea ekarri baitzuen, nolabaiteko sinesgarritasun mailarekin gure isiltasuna bitarte.
  4. Pertsona konkretu batek, erantzukizun eza maila altua erakutsiz, izenak, lekuak eta barrak aipatzen dituen korreo elektronikoak ditugu, bakoitzaren posizionamendua agerian utziz. Pentsa daitekeenez, ez ditugu hauek gure webgunean argitaratuko, esperientziadun edozein militantek ulertuko duen moduan. Korreo elektroniko hauetan aurkako posizioak, egiak eta gezurrak agertzen dira, egoera normal batean ez luketenak inolako esangurarik izango, baina ez dira Herri Gorri eta Red Rojaren arteko inolako harreman baten erakusgarri.

Hemendik aurrera, eta gai honi dagokionean, komunikatu honi egingo diogu erreferentzia. Gainera, gure errespetua azaleratzen diogu nazionalismo iraultzailetik Ezker Abertzalea berreraikitzeko saiakerei, gure aurkakotasunak izango ditugun arren puntu komunak ere izango ditugu, eta, batez ere, errespetu politikoa. Errespeturik izango ez dugunekin oportunista eta gaizki esaka aritzen direnekin izango da, haientzako gure mespretxurik handiena.

CASTELLANO.

hg1 copiaEstos cinco meses de consolidación de Herri Gorri, los hemos basado esencialmente, en la presentación de nuestro marco teórico-ideológico de referencia y en la configuración de unos principios generales y estructurales de nuestra línea política.

Herri Gorri ha supuesto un proceso de convergencia complejo, en el que los puntos de referencia en los debates iniciales fueron:

a) Necesidad de crear en Euskal Herria un referente comunista con independencia política y organizativa, como punto de convergencia entre los diferentes grupos, colectivos e individuos presentes, incluyendo a la propia Herri Gorri.

b) Crítica a la línea política de Sortu, fundamentalmente al oportunismo, reformismo y al nacionalismo como ejes de su política.

c) Partiendo del reconocimiento del Marco Nacional y Autónomo de Lucha de Clases, el referente comunista en Euskal Herria debía definir las alianzas con organizaciones revolucionarias exteriores, desde la premisa del internacionalismo proletario y el derecho de las naciones a la autodeterminación y, sobre todo, desde la independencia política y organizativa.

En el proceso de formación de Herri Gorri han existido dos tendencias implícitas y contradictorias pero que desde la generosidad mutua y la no explicitación de ciertos debates y aproximaciones han coexistido prácticamente hasta el momento en el que Herri Gorri ha hecho su aparición pública. Estas dos tendencias, partiendo de los mismos puntos de referencia de los debates iniciales, los fundamentaron desde premisas diferentes y, por ello, llegaron a conclusiones diferenciadas que no podían ser gestionadas ni coexistir en un mismo proyecto organizado.

Un sector buscaba en Herri Gorri un punto político-organizativo desde el cual impulsar una reconstrucción de la Izquierda Abertzale (ser una “cuarta pata” junto a ERNAI, SORTU y LAB de carácter socialista-revolucionaria) readaptándola al nuevo contexto y la nueva coyuntura. Esta tendencia buscaba construir Herri Gorri en función de la existencia de sectores críticos de la Izquierda Abertzale y con un análisis en el que la crítica a Sortu se realizaba por una supuesta ruptura con los objetivos de Independencia y Socialismo, la institucionalización política y la alianza con sectores burgueses.

La otra tendencia contemplaba Herri Gorri como organización de orientación marxista leninista que consideraba prioritario construir un referente comunista en Euskal Herria en el que la unidad de clase (el carácter principal y determinante de la contradicción capital-trabajo) es determinante frente al eje de afirmación nacionalista-revolucionaria donde el independentismo se subordina al nacionalismo.

El primer sector o tendencia abandonó Herri Gorri y, lo cierto, es que casi estuvo a punto de frustrarse su nacimiento, ya que surgía desde una gran debilidad organizativa, pero un núcleo de militantes decidió proseguir. Desde el primer momento en Herri Gorri entendimos legítima la posición de los compañeros y compañeras que abandonaron el proyecto puesto que, ciertamente, no respondía a sus expectativas. Más aún, considerábamos que, aún desde líneas diferentes, tanto Herri Gorri como los que la habían abandonado, podíamos mantener posiciones y planteamientos que, aún desde la diferencia, no fueran antagónicos e incluso en un futuro, sin duda, estaríamos “condenados” a reencontrarnos en el camino.

Y comenzaron los primeros ataques. Desde la creación del blog y la publicación del “Zer gara gu?” comenzaron críticas que no eran precisamente de tipo político, ideológico o teórico. Creemos probado que cuando Herri Gorri ha sido emplazada al debate, a la confrontación política y teórica, hemos respondido de manera honesta, respetuosa y desde un ánimo constructivo y conciliador. Pero los ataques eran de otra índole, se trataba de presentar a Herri Gorri, como una “sucursal” de Red Roja en Euskal Herria para poder acusar a Herri Gorri de “estatalista” y tratar de hacer daño, incluso a costa de dañar a la propia Red Roja.

Personas concretas que, al contrario de lo que hicieron ellas mismas, no desvelaremos ni sus nombres ni sus procedencias organizacionales, comenzaron a actuar como “trolls” en determinados blogs y de cara a otras organizaciones del Estado y/o de las naciones dentro del mismo y nos encontramos con sorpresas como que en la publicación del Zer gara gu? en una organización andaluza se escribía con todo desparpajo, que Herri Gorri era la pantalla de Red Roja en Euskal Herria. La relación de esos “trolls” con ciertas personas muy concretas de Andalucia explicaban esa anotación malintencionada que buscaba también réditos políticos frente a Red Roja.

Enseguida comprendimos que se trataba de un intento de hundir a la organización cuando estaba en su fase de mayor debilidad porque Herri Gorri era molesta. Muchos sectores hubieran deseado que Herri Gorri permaneciera en el ámbito del nacionalismo, del derrotismo y del oportunismo en el que ciertos colectivos de Euskal Herria, que se dicen comunistas, persistían. Comprobaron que no iba a ser así y, de manera rastrera, comenzaron a injuriar a Herri Gorri buscando su deslegitimación, no mediante el debate político sino desde la mentira.

En Herri Gorri valoramos la situación. A pesar de que en el blog Euskal Herria Sozialista (al que agradecemos la publicación de una buena parte de nuestros artículos) dichos “trolls” sacaran a relucir ciertos emails, nombres, situaciones, localidades que en otros contextos y circunstancias hubieran sido constitutivos de acusaciones de colaboración con las fuerzas represivas del Estado, en Herri Gorri nos limitamos a publicar un comunicado (el nº1) en el que expresábamos que ni éramos la sucursal de nadie, ni éramos una corriente “crítica” de la Izquierda Abertzale. Pero no era suficiente. Siguieron en su labor contrarrevolucionaria aún a costa de implicar a una organización como Red Roja, cuyo compromiso con Euskal Herria y sus sectores revolucionarios están fuera de toda duda, pues incluso cualquier nacionalista culturalista de la Izquierda Abertzale reconocerá, aún con disgusto, el esencial papel que los y las camaradas de Red Roja cumplieron en la configuración de una candidatura internacionalista, en unas pasadas elecciones europeas, además de otras actuaciones, que no es este el lugar ni el momento para expresarlas.

Por no entrar en una dinámica que sólo beneficiaría a estos elementos mercenarios y probablemente anticomunistas, que estaban desarrollando labores típicas de chivatos y colaboradores, en Herri Gorri decidimos mantener una posición casi estoica, aún a sabiendas del daño que estaban realizando a la organización, a terceras personas y a la causa comunista en Euskal Herria.

De manera reiterada, comentarios y entradas en blogs, tanto el propio de Herri Gorri, como en otros, estos mercenarios demostraban que seguían en su labor, atentos a cualquier movimiento que hiciéramos, para salir con la letanía de ser la sucursal de Red Roja, de ser estatalistas, de estar mintiendo, etc.

Sin duda alguna, esta dinámica saboteadora tuvo consecuencias al alejar a cierta gente de Herri Gorri y de deslegitimar a la propia Red Roja. Se llegó a tal punto que decidimos no profesar ningún tipo de posicionamiento político de cara al Estado español, para no caer en ese juego, pero ciertamente cometimos un error.

Fueron los debates con KIMETZ y Reconstrucción Comunista los que nos llevaron a la conclusión de que no podíamos seguir aislados en el Marco Nacional y Autónomo de Lucha de Clases. No podíamos seguir condicionados por las críticas que siempre nos iban a realizar de manera maliciosa y anticomunista estos personajes concretos, conocidos por su labor entrista, nacionalista y oportunista.

Pero lo que realmente nos llevó a tomar la difícil decisión de publicar este comunicado, es un comentario que nos llegó al blog de la organización, en el que nuestro posicionamiento respecto al conflicto en Telefónica-Movistar, fue acusado de ser una copia del emitido por la organización Red Roja y pidiendo explicaciones por ello. No podía ser, ya era demasiado, si nuestra labor iba a ser fiscalizada en estos parámetros, si no podíamos ni siquiera sacar un comunicado de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de dicha empresa, basándonos en informaciones y datos de acceso público en la red, ¿qué iba a ser lo siguiente?.

Por lo tanto, Herri Gorri ha considerado necesario en este momento, y bajo la premisa de no volver a hablar y tratar el tema, ofrecer las siguientes puntualizaciones:

1º Red Roja efectivamente tomó contacto con Herri Gorri tras su nacimiento, en tanto que dicha organización tiene una tradicional vinculación con diferentes organizaciones del movimiento revolucionario de Euskal Herria y sigue muy de cerca, desde el internacionalismo proletario y desde el respeto entre organizaciones y líneas políticas, la dinámica política en Euskal Herria. Lógicamente, el surgimiento de una organización comunista, crítica con la línea de Sortu, no podía pasar desapercibido para otra organización comunista.

2º Nuestro criterio para relacionarnos con otras organizaciones del Estado y desarrollar relaciones constructivas, sean desde el debate, la colaboración en temas específicos, o la contrastación de posiciones ante el contexto y la coyuntura, es el de seguir una línea marxista-leninista y, algo fundamental, mantener una posición consecuente con el ejercicio de la autodeterminación y el derecho de secesión. En este sentido, Red Roja, igual que la organización Reconstrucción Comunista, cumplen con dichos requisitos. Por ello, y aún siendo en lo que se refiere al marco de actuación “estatalistas”, Herri Gorri está en disposición de mantener relaciones entre camaradas, al igual que con otras organizaciones nacionales o estatales con igual disposición. De igual forma, y desde la misma lógica, no mantendremos relaciones de este nivel con organizaciones de Euskal Herria que se dicen comunistas pero que se mantienen en el campo del nacionalismo y el oportunismo.

3º Debemos, en este punto, ser autocríticos con la forma en la que hemos gestionado las mentiras, difamaciones y acusaciones de las que hemos sido objeto puesto que de facto caímos en el error de “quien calla otorga”, ya que preferimos mantener silencio y no desarrollar una relación con Red Roja, desde el internacionalismo proletario, por prudencia de que cualquier tipo de mención, comentario o valoración que realizáramos, iba a ser instrumentalizada en nuestra contra. Efectivamente fue un error, puesto que lo que logramos con nuestro silencio fue hacer que estos personajes se envalentonaran y siguieran con su línea anti-Herri Gorri, alcanzando cierto nivel de credibilidad, al no hallar respuesta por nuestra parte.

4º Tenemos los correos electrónicos en los que una persona concreta, desde la más absoluta irresponsabilidad, menciona nombres, lugares, etc, en los que deja bien a las claras los posicionamientos de cada cual. Lógicamente, no los publicaremos en la web por motivos obvios que, cualquiera con cierta trayectoria militante, entenderá. En los correos electrónicos, se entremezclan posiciones antagónicas, verdades y mentiras que, en circunstancias normales, no tendrían ninguna particularidad pero, desde luego, bajo ningún concepto son demostrativos de ninguna relación oscura entre Red Roja y Herri Gorri.

En lo sucesivo, y sobre este tema en particular, nos remitiremos a este comunicado. Reiteramos además nuestro respeto a cualquier legítimo intento que desde el nacionalismo revolucionario, quiera afrontar cualquier proyecto de reconstituir la Izquierda Abertzale, y con los que mantendremos discrepancias, pero también puntos en común y, sobretodo, respeto político. Con los que no mantendremos respeto, será con oportunistas y calumniadores, a los que sólo enviamos nuestro más absoluto desprecio.

Herri Gorri 2015/5/12

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s